Περισσότερα σχετικά με την dutrion®

Συνδυασμένη απολύμανση

Συνδυάζοντας τα απολυμαντικά μπορούν να μειωθούν τα μειονεκτήματα του κάθε απολυμαντικού:

Chloramines / διοξείδιο του χλωρίου
Υπερνικά τα βακτηρια και διατηρεί μια ισχυρή δράση σε ολόκληρο το σύστημα διανομής ως το τελικό πρωταρχικό απολυμαντικό. Τα επίπεδα χλωρίου είναι 0,5 ppm του διοξειδίου στην δόση των χλωραμίνων.

Χλώριο / διοξείδιο του χλωρίου
Tα δύο αυτά προϊόντα στηνουν ένα κύκλωμα ανακύκλωσης που ελεύθερώνει την οξειδώσει του χλώριο στο διοξείδιο του χλωρίου και του διοξειδίου του χλωρίου κρατά το χλωρίο (υποχλωριώδους οξέος HOCl) .
Ο συνδυασμός του διοξειδίου του χλωρίου και χλωρίου θα έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

Συνήθως η δοσολογία είναι 3 μέρη διοξείδιο του χλωρίου και 2 μέρη χλώριο.

Όζον / διοξείδιο του χλωρίου
Το όζον παράγει την γρήγορη εξόντωση και το διοξείδιο του χλωρίου διατηρεί μια υπολειμματική σε χαμηλότερες δόσεις.


Περισσότερα σχετικά με την dutrion®


Επικοινωνήστε μαζί μας για την Ελλάδα: Τηλέφωνο: +30 2102792137 , 2102792132 - Fax: 2102792185 ή στο e-mail: john@clo2.gr